CZENDE
Uvědomujeme si SPOLEČENSKOU A GLOBÁLNÍ ODPOVĚDNOST našeho podnikání.
Z každé platby za Vás přispějeme 10 Kč projektu PKMC KULTURNÍ DĚDICTVÍ.
V podnikání klademe důraz na TRADICI a inovativnost.