Ekonomické poradenství

Nabízíme poradenství v následujících oblastech

  • Poskytování strategického poradenství a navržení systémů řízení podnikových procesů
  • Sestavení podnikatelského záměru (Business Plan)
  • Zpracování personální strategie a personálního plánu
  • Optimalizace řízení výkonnosti lidských zdrojů prostřednictvím reorganizace HR procesů
  • Příprava rozvojových projektů v oblasti řízení lidských zdrojů
  • Tvorba motivačního programu

  • Cena: Obvyklá tržní cena s možností její úpravy dle vzájemné dohody