Historické souvislosti

Collegium Laurentum dostalo svůj název podle sv. Vavřince, patrona našeho rodu.Sv. Vavřinec - Laurentius. Obraz v krásenském farním kostele

Roku 1785 se Krásensko u Vyškova stalo samostatnou kurácií (farností). Tato skutečnost podnítila věřící ke stavbě kostela. Nákladem náboženského fondu a obětavou prací krásenských farníků byl nový chrám během pěti let hotov a roku 1795 vysvěcen. Patronem kostela byl sv. Vavřinec (Laurentius).

V té době byl v Krásensku zástupcem vrchnosti (olomouckého biskupa) Matyáš Pavlak z Krasenska, můj 4x praděd.Podpis Matyáše Pawlaka z Krasenska. 90. léta 18. století

Pro spásu své duše, jakož i duší svých předků i potomků jsem během Vánoc 2016 se souhlasem faráře v Krásensku u Vyškova vytvořil pro tamní farní kostel prebendu, která je zajišťována každoročním platem spláceným v pravidelných měsíčních splátkách. Kostel v Krásensku je starým rodovým kostelem, ke kterému měli naši příbuzní a předkové v 16. – 18. století (Lukavečtí z Lukavice a Pavlákové z Krásenska) patronátní právo či zastupovali olomouckého biskupa ve správních a soudních záležitostech v krásenské farnosti.