Jmenovací dekret do Komise pro vnější vztahy. 2002