Collegium Laurentum

Collegium Laurentum je školící středisko PKMC, které poskytuje vzdělávací služby v oblasti managementu. Studijní brožura ke stažení zde.

Provozujeme rovněž Jazykovou školu PKMC. Více informací zde.

Pro povznesení duchovní úrovně českého dělnictva jsme založili Dělnickou vzdělávací besedu. Více informací zde.

Hlavním školitelem je Ing. Miroslav Pavlák, Ph.D., vysokoškolský učitel, ekonom a konzultant s mnohaletou odbornou praxí v České republice i v zahraničí.

V roce 2003 získal červený doktorský diplom na prestižní Podnikohospodářské fakultě Vysoké školy ekonomické v Praze. Absolvoval rovněž řadu zahraničních studijních pobytů a přednášel na zahraničních vysokých školách a univerzitách.

Kromě češtiny a němčiny hovoří plynně francouzsky, anglicky a rusky.

Dr. Pavlák je aktivní ve všech aspektech ekonomického poradenství, zejména v oblasti řízení malých a středních podniků a tvorby podnikatelské strategie.

Do výuky přenáší své zkušeností z praxe (působil na pozicích obchodního ředitele Grandhotelu Pupp v Karlových Varech a ekonomického ředitele Západočeského divadla v Chebu). V roce 2003 založil Středisko evropských ekonomických studií na Fakultě ekonomické Západočeské univerzity v Plzni.

V letech 2006 - 2010 působil ve funkci proděkana pro vnější vztahy Fakulty ekonomické Západočeské univerzity v Plzni (tiskové zprávy). V letech 2002 - 2003 a 2004 - 2005 byl předsedou Akademického senátu na téže fakultě.

V letech 2002 - 2004 byl členem Komise pro vnější vztahy Rady Karlovarského kraje (jmenovací dekret).

Je autorem a spoluautorem odborných publikací z oblasti podnikového řízení.

Vychován byl v česko-německém bilingvismu. Jedna z praprababiček měla původ se vzdálenějšími francouzskými kořeny. Část příbuzenstva své kořeny odvozovala z Pobaltí, tehdejší součásti Ruského impéria.


HISTORICKÉ SOUVISLOSTI